Uncategorized

THUỶ NGÂN TRONG KHÍ THẢI – LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIỂM SOÁT?

GIỚI THIỆU VỀ THỦY NGÂN Trước khi đi sâu vào các kỹ thuật phân tích và các lĩnh vực ứng dụng của thủy ngân, trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chính xác thủy ngân và các đặc điểm, tính chất của thuỷ ngân. Thủy ngân (Hg) là một kim loại nặng, là kim loại duy nhất ở thể lỏng ở nhiệt độ phòng. Thủy ngân xuất hiện tự nhiên trong môi trường, trong đá và than đá, ở nhiều dạng khác nhau, gồm dạng thủy ngân kim loại và các hợp chất thủy ngân hữu cơ và...