Uncategorized

DỰ ÁN LẮP ĐẶT 03 TQT KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC – CÔNG TY TNHH LUYỆN KIM THĂNG LONG

Công ty MECIE tự hào là đơn vị lắp đặt cho Công ty TNHH Luyện Kim Thăng Long tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 03 trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục theo nghị định 40/2019/NĐ-CP. 1. THÔNG TIN DỰ ÁN - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Luyện Kim Thăng Long - Địa chỉ dự án: Lô K3-K4 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước - Đơn vị thi công: Công ty TNHH Máy và TBCN Hóa Chất - Môi trường MECIE - Thông số quan trắc: SO2, CO, O2, NOx, Bụi, Lưu lượng, Nhiệt độ, áp suất - Số...
Uncategorized

DỰ ÁN LẮP ĐẶT 03 TQT KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC – CÔNG TY TNHH LUYỆN KIM THĂNG LONG

Công ty MECIE tự hào là đơn vị lắp đặt cho Công ty TNHH Luyện Kim Thăng Long tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 03 trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục theo nghị định 40/2019/NĐ-CP. 1. THÔNG TIN DỰ ÁN - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Luyện Kim Thăng Long - Địa chỉ dự án: Lô K3-K4 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước - Đơn vị thi công: Công ty TNHH Máy và TBCN Hóa Chất - Môi trường MECIE - Thông số quan trắc: SO2, CO, O2, NOx, Bụi, Lưu lượng, Nhiệt độ, áp suất - Số...
Uncategorized

DỰ ÁN LẮP ĐẶT 03 TQT KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC – CÔNG TY TNHH LUYỆN KIM THĂNG LONG

Công ty MECIE tự hào là đơn vị lắp đặt cho Công ty TNHH Luyện Kim Thăng Long tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 03 trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục theo nghị định 40/2019/NĐ-CP. 1. THÔNG TIN DỰ ÁN - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Luyện Kim Thăng Long - Địa chỉ dự án: Lô K3-K4 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước - Đơn vị thi công: Công ty TNHH Máy và TBCN Hóa Chất - Môi trường MECIE - Thông số quan trắc: SO2, CO, O2, NOx, Bụi, Lưu lượng, Nhiệt độ, áp suất - Số...