Uncategorized

Tầm quan trọng của quan trắc khí thải

Quan trắc khí thải có vai trò rất lớn trong các ngành nghề. Nhờ thế mà chính phủ có thể kiểm soát được lượng khí ô nhiễm. Hãy cùng BKCEMS tìm hiểu chuẩn y bài viết “Tầm quan trọng của quan trắc khí thải” dưới đây nhé!I. ĐẶC TÍNH CỦA KHÍ THẢI TRONG CÁC NGÀNH NGHỀKhí thải là những chất khí được phát ra từ các quá trình sinh sản, hoạt động công nghiệp, và các nguồn khác có thể tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. Đặc tính của khí thải thường phụ thuộc...
Uncategorized

Quan trắc nước thải trong đời sống

Quan trắc nước thải có vai trò rất quan yếu trong đời sống. Tại sao phải quan trắc nước thải. Quan trắc nước thải vận dụng cho các ngành nghề nào? Hãy cùng BKCEMS tìm hiểu chuẩn y bài viết dưới đây “Quan trắc nước thải trong đời sống”.I. ĐẶC TÍNH CỦA NƯỚC THẢINước thải là sản phẩm của các hoạt động con người và các quy trình tự nhiên, có thể bao gồm nước từ các nguồn khác nhau như nhà máy xử lý, công nghiệp, nông nghiệp, và sinh hoạt hàng ngày. Đặc tính của nước thải thường đề đạt...